Co zrobić kiedy śmierć nastąpiła w domu lub szpitalu?

Śmierć w domu

  • Jeśli do śmierci doszło w domu, pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z właściwej przychodni rejonowej.
  • Jeśli do śmierci doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL).
  • Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę zgonu. Karta zgonu pozwala naszej firmie na zabranie ciała.

Śmierć w szpitalu

  • W przypadku, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej, większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana na miejscu.
  • Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu, z którą udajemy się do urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zgonu.
  • W dalszych krokach służymy wsparciem – skontaktuj się z nami (tel. 608 053 943).

 

Powiadomienie urzędu stanu cywilnego
Następnie należy odwiedzić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni, a w przypadku choroby zakaźnej nawet w ciągu 24 godzin.


Karta zgonu i inne dokumenty w USC
W urzędzie stanu cywilnego należy okazać kartę zgonu. Dołącza się do niej:

  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • odpis aktu urodzenia (w wypadku śmierci dziecka),
  • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu.

Składając wniosek, nie uiszcza się żadnych płatności. Należy też okazać (do wglądu) dowód osobisty lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Potem pozostaje już ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej z zakładem pogrzebowym MPUK Sp z o.o.

Nasz zakład pogrzebowy jest dostępny przez całą dobę. Nie wiesz co robić?

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas: 608 053 943 (numer całodobowy).

 

Telefony całodobowe

608 053 943