Dokumenty niezbędne do organizacji pogrzebu

1. karta zgonu - podstawowy dokument, wydawany przez lekarza,
2. akt zgonu - dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej,
3. legitymacja emeryta lub rencisty osoby zmarłej,
4. dowód tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport) osoby zlecającej pogrzeb,
5. akt urodzenia osoby zlecającej pogrzeb lub akt małżeństwa w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.